AutoKrediti.com                                    početna  | ponude banakalizing automobilaanalize | vesti |


 

Analize i poređenja auto kredita i lizingaVažne stvari koje treba uzeti u obzir prilikom uzimanja auto kredita
Pored informisanja o osnovnim uslovina koje banke nude za auto kredite, pre nego što se odlučite za jednu banku i za dinarski ili auto kredit u evrima važno je da obratite pažnju ...

Auto krediti u evrima – opšti uslovi
Iznos koji vam u evrima može biti odobren za kupovinu novog ili polovnog automobila se u većini banaka u Srbiji kreće u rasponu od 1.000 evra do 50.000 evra.

Auto krediti u dinarima – opšti uslovi
Iznos dinarskih kredita koje nude banka u Srbiji se kreću u opsegu od 80.000 rsd do 1.000.000 rsd. Neke banke odobravaju ovu vrstu kredita i u iznosu većem od milion dinara

Auto krediti bez kamate - uslovi i akcije
U punudi nekih banaka na našem tržištu sve češće se nudi beskamatni kredit za kupovinu novih automobila. Činjenica je, da je kupovina automobila  porasla znatno...

Posebne ponude auto kredita za preduzetnike
Mnoge banke nude kredite za preduzetnike kao poseban proizvod koje preduzetnici mogu iskoristiti za kupovinu novih i polovnih vozila,

Posebne ponude auto kredita za penzionere
Neke banke nude auto kredite sa posebnim uslovima za penzionere, dok druge ne odvajaju ovu kategoriju stanovništva u posebnu, već samo navode ograničenje u pogledu starosti lica

Koja banka nudi najpovoljniji auto kredit
Mnogi klijenti banaka nađu se u dilemi da li promeniti banku zbog povoljnijeg auto kredita, odnosno niže efektivne kamatne stope ili drugih uslova kreditiranja

Prednosti lizinga u odnosu na kredit za pravna lica

Primenom lizinga ne smanjuje se kreditna sposobnost preduzeća, što ostavlja mogućnost za dobijanje eventualno neophodnih kredita za nove poslovne poduhvate.

Odnos lizinga i zakupa
Lizing se razvio iz klasičnog zakupa, otuda i naziv lizing koji potiče od engleskog glagola “ to lease” koji označava zakup, najam, iznajmljivanje.

Troškovi lizinga automobila
Troškove lizinga delimo na osnovne i sporedne. Osnovni troškovi su sadržani u naknadi u vidu zakupnine (rate), koja po svojoj suštini predstavlja naknadu za korišćenje