AutoKrediti.com                                    početna  | ponude banakalizing automobilaanalize | vesti |


 

Posebne ponude auto kredita za preduzetnike


audi automobilMnoge banke nude kredite za preduzetnike kao poseban proizvod koje preduzetnici mogu iskoristiti za kupovinu novih i polovnih vozila, odnosno za obnavljanje svog voznog parka. Ne postoji auto kredit za preduzetnike kao posebna kategorija već kod većine banaka postoji u okviru ponude namenjene preduzetnicima.

Sberbanka u okviru poslovanja sa preduzetnicima nudi kredite namenjene svim kategorijama preduzetnika, između ostalog i kredit namenjen preduzetnicima za finansiranje proširenja proizvodnih kapaciteta i nabavke novih ili polovnih vozila. Još jedna banka koja posebnu pažnju poklanja preduzetnicima je i Credit Agricole banka. U kojoj smatraju da je preduzetnik pokretačka snaga preduzetničkog procesa. Preduzetnici su pojedinci koji stvaraju vrednost, ljudi koji preuzimaju inicijativu. Većina predzetnika neguje porodični biznis. Ova banka nudi dve vrste kredita namenjene preduzetnicima koji imaju prihode do 500.000 evra i onima koji imaju prihod preko ovog iznosa. Ovi krediti se između ostalog mogu iskoristiti za kupovinu novih ili polovnih vozila odnosni za obnavljanje voznog parka.


Čačanska banka u okviru HIT ponude za mala i srednja preduzeća  nudi kredite za obrtna sredstvima, sredstva za finansiranje nabavke opreme, prevoznih sredstava. Ponuda obuhvata 2 vrste proizvoda koji se razlikuju po tipu kamatne stope (fiksna, varijabilna), maksimalnom roku otplate i grejs periodu i nameni. Zahtev za kredit može podneti pravno lice/preduzetnik pod uslovom da obavlja delatnost najmanje 6 meseci za kreditne zahteve do 20.000 evra, odnosno 12 meseci za zahteve preko 20.000 evra. Banka Inteza u svojoj ponudi za preduzetnike ima dugoročni krediti za preduzetnike. Sredstva kredita mogu biti namenjena kreditiranju investicija, za obrtna sredstva ili tekuće poslovne aktivnosti uz veoma jednostavnu i brzu proceduru. I ne samo to, preduzetnici mogu sami da odrede rok otplate i visinu mesečne obaveze u skladu sa poslovnim potrebama i mogućnostima. Unicredit banka nudi preduzetnicima standardizovane proizvode i usluge koji će Vam pomoći da dodatno unapredite Vaše poslovanje, koji se mogu iskoristiti i za kupovinu novih ili polovnih vozila.

Druge banke autokredite nude u okviru standardne ponude za sve klijente, mo\ete ih pogledati na stranici ponude banaka.