AutoKrediti.com                                    početna  | ponude banakalizing automobilaanalize | vesti |


 

Auto krediti Vojvođanske banke


auto toyota ravU ponudi Vojvođanske banke jedan od proizvoda je i kredit za kupovinu novih i polovnih automobila. Vojvođanska banka odobrava potrošačke kredite za kupovinu novih i polovnih automobila, poljoprivredne mehanizacije i ostalih motornih vozila, rezervnih delova kao i plaćanja carinskih i poreskih obaveza nastalih po osnovu kupovine vozila. Kredit se odobrava u visini profakture sa periodom otplate do 60. meseci. Kredit se otplaćuje u jednakim mesečnim ratama. Sa korisnikom kredita se ugovara devizna klauzula, odnosno visina mesečne rate se usklađuje sa zvaničnim srednjim kursom NBS za evro. Uslov za odobravanje kredita je uplata najmanje 30% učešća od iznosa na profakturi.
 
Instrumenti obezbeđenja:

-    menica sa jednim kreditno sposobnim žirantom uz administrativnu zabranu ili davanje trajnog naloga
-     uslovna administrativna zabrana za žiranta
-   osiguranje kredita kod osiguravajućeg društva sa kojim Banka ima potpisan ugovor ili puno kasko osiguranje sa dopunskim rizikom od krađe kod osiguravajućeg društva čije osiguranje Banka prihvata, sa vinkulacijom polise osiguranja u korist Banke.

Gotovinski krediti za kupovinu vozila kod Vojvođanske vanke mogu biti:

Gotovinski kredit sa valutnom klauzulom
Maksimalan iznos kredita je do 10.000 evra s tim da minimalna mesečna rata ne može biti manja od 10 evra. Krediti se realizuju u dinarskoj protivrednosti računato po zvaničnom srednjem kursu NBS za evro.

Gotovinski kredit bez valutne klauzule
Ovu vrstu kredita banka odobrava državljanima Republike Srbije sa redovnim ličnim primanjima, stranim državljanima koji imaju status rezidenta

Krediti Vojvođanske banke za kupovinu „Toyota“ automobila
Posebne pogodnosti Vojvođanska banka daje za kupovinu Toyota automobila. Zahtev za kredit se može podneti u bilo kojoj poslovnici ili kod ovlašćenog dilera.