AutoKrediti.com                                    početna  | ponude banakalizing automobilaanalize | vesti |


 

Koja banka nudi najpovoljniji auto kredit


vw autoPrema istraživanju koji je izvršio sajt auto krediti  
najpovoljniji auto kredit uzimajući u obzir najnižu efektivnu kamatnu stopu nudi Findomestic banka za kupovinu novih automobila indeksiran u evrima uz uslove kreditiranja: bez zaloge na vozilu za sve iznose kredita, bez obaveznog Kasko osiguranja za sve iznose kredita, bez troškova održavanja kreditne partije, bez obaveze prenosa zarade u Findomestic Banku, bez žiranata i uz kamatnu stopu od 7,79%  za kredite na rok od 12'36 meseci dok je kamatna stopa za kredite od 37-84 meseci iznosi 9,05%.

Prem podacima koje navodi internet stranica uporedi i uštedi najpovoljniji dinarski auto kredit je kod Sber banke uz obavezno učešće od 10% i efektivnu kamatnu stopu od 24,40 % dok Marfin banka zahteva veće učešće od 20% cene ali i nudi nižu kamatnu stopu od 17,41%. Kod obe banke neophodno je kasko osiguranje i uspostavljena  zaloga a kod sber bankei i prenos plate.

Treba napomenuti da su kamatne stope koje banke nude tokom vremena podložne promenama te je preporučljivo da proverite informacije pre zakqučenja ugovora u ekspoziturama banki.

Da li promentiti banku zbog povoljnijeg auto kredita
Mnogi klijenti banaka nađu se u dilemi da li promeniti banku zbog povoljnijeg auto kredita, odnosno niže efektivne kamatne stope ili drugih uslova kreditiranja koji su od značaja. Iako je niža kamatna stopa i više nego očigledna prednost problem mogu predstavljati ranije uzeti krediti, potreba refinansiranja, različite kamatne tope za klijente banke i druge građane, odnosno potreba da izvrši prenos plate u novu banku, navika korišćenje određene e banking aplikacije, visina učešća i drugo, tako da kamatna stopa nije jedini faktor od značaja.

Treba uzeti u obzir i druge troškove koji nastaju prilikom uzimanja kredita kao što je kasko osiguranje vinkulirano u korist banke koje pojedine banke traže prilikom podizanja auto kredita. Ukoliko je to značajna stavka za kupca, i pored potencijalne koristi, odnosno otklanjanja finasijskog rizika od štete, koje osiguranje donosi, plaćanje ovog iznosa može predstavljati trošak na koji neku kupci nisu spremni da prihvate, pogotovo ukoliko kupuju jetinije modle ili polovna vozila.

Prema istraživanju koje je sproveo portal kamatica  sedamdeset procenata registovanih korisnika servisa koji nudi ovaj web sajt - Kamatica Market koji su u prethodnih preko navedenog servisa zahtevali ponude za kredite kod naših banaka izjasnilo se da je voljno promeniti  banku čiji su sada klijenti ukoliko bi im od strane neke druge banke bili ponuđeni povoljniji uslovi kreditiranja. Može se reći stoga tržište bankarskih klijenata vrlo aktivno i postoji veliki broj ljdui koji bi promenili banku zbog povoljnijih uslova i da će one banke koje budu spremne da se nadmeću za te klijente moći i povećati broj klijenata.  Ukoliko se premišljate da li da promenite banku, trebalo bi da pođete od toga ukoliko vaša računica pokaže da banka čiji ste klijent nudi nepovoljniju uslugu od drugih - promenite je!