AutoKrediti.com                                    početna  | ponude banakalizing automobilaanalize | vesti |


 

Auto krediti Credit agricole Banke


audi a6 autoCredit agricole banka odobrava kredite za kupovinu novih i polovnih automobila. Preduslovi za dobijanje kredita za kupovinu automobila su da ste državljanin Republike Srbije sa prebivalištem u Srbiji, da imate stalno zaposlenje uz neprekidan radni staž u trajanju od minimalno jedne godine od datuma podnošenja zahteva, minimum 21 godina u trenutku podnošenja zahteva. Ova banka ne postavlja kao neophodan uslov da zaradu primate preko ove banke. photo m93

Credit agricole banka odobrava sledeće vrste auto kredita:

-    Kredit indeksiran u evrima za kupovinu modela FIAT 500L

-    Kredit sa fiksnom kamatnom stopom za kupovinu HYUNDAI vozila

-    Krediti za kupovinu novih automobila

-    Krediti za kupovinu polovnog automobila