AutoKrediti.com                                    početna  | ponude banakalizing automobilaanalize | vesti |


 

Auto krediti Credit agricole Banke za kupovinu Hyndai

 vozila


Credit Agricole banka odobrava kredit sa fiksnom kamatnom stopom za kupovinu HYNDAI vozila. To je posebnu vrstu kredita za kupovinu hyndai vozila, sa posebnim pogodnostima. Ovaj kredit se odnosi na kupovinu posebnih modela  i20, i30, ix35, Elantra I Santa Fe. Nominalna kamatna stopa je 0%, a efektivna je 1,50%. Kredit se odobrava ne period od 6 do 36 meseca na iznos od 1000 do 10.000 evra. Učešće je minimum 30%.

Troškovi kredita:
-    Učešće: minimum 30%
-    Nominalna kamatna stopa: 1.80% + 3M Euribor
-    Trošak obrade zahteva: 1%
-    Bez troškova delimične ili prevremene otplate kredita
-    troškovi menice 50,00 dinara
-    troškovi kreditnog biroa 246,00 dinara
-    troškovi održavanje paket računa 190,00 dinara

Instrumenti obezbeđenja:
-    solo blanko menica bez protesta, sa meničnim ovlašćenjem
-    administrativna zabrana
-    bez zaloge i kasko osiguranja za iznose kredita do 10.000 EUR