AutoKrediti.com                                    početna  | ponude banakalizing automobilaanalize | vesti |


 

Auto kredit indeksiran u evrima za kupovinu Fiat500l

Credit agricole banke


Credit agricole banka odobrava kredit indeksiran u evrima za kupovinu modela FIAT 500L . To je posebna vrsta kredita za kupovinu ovog fijatovog modela, sa posebnim pogodnostima.  Kamatna stopa je ista za klijente banke i ostale i deviniše se 3mesečnim euribor-om + fiksni deo. Kredit se odobrava ne period od 13 do 64 meseca na iznos od 1.000 do 10.000 evra.

Troškovi kredita:
-    Učešće: minimum 30%
-    Nominalna kamatna stopa: 1.80% + 3M Euribor
-    Trošak obrade zahteva: 0%
-    Bez troškova delimične ili prevremene otplate kredita
-    troškovi menice 50,00 dinara
-    troškovi kreditnog biroa 246,00 dinara
-    troškovi održavanje paket računa 190,00 dinara

Instrumenti obezbeđenja:

-    solo blanko menica bez protesta, sa meničnim ovlašćenjem
-    administrativna zabrana
-    bez zaloge i kasko osiguranja za iznose kredita do 10.000 EUR