AutoKrediti.com                                    početna  | ponude banakalizing automobilaanalize | vesti |


 

Zakon o finansijskom lizingu


Zakon o finansijskom lizngu je donet u maju 2003. godine, a primenjuje se od 1. januara 2004.godine. Ovim zakonom uređuju se posao finansijskog lizinga, ugovor o finansijskom lizingu, prava i obaveze subjekata u poslu finansijskog lizinga i registar finansijskog lizinga. Iako formalno i nije bilo neophodno usvajati poseban zakon o finansijskom lizingu, već je za to bio dovoljan Zakon o obligacinim odnosima, lizing je zaživeo tek nakon početka primene novog zakona. To je  stoga što je novi zakon predvideo skraćen postupak povraćaja finansirane imovine, ukoliko primalac lizinga ne ispunjava svoje obaveze. Minimalni rok na koji se ugovor o lizingu zaključuje ne može biti kraći od dve godine od dana zaključenja ugovora.

Dakle, novi propisi su omogućili da se u slučaju neispunjavanja obaveza više ne ide na parnični postupak, koji često traje i po nekoliko godina, već je sud dužan da postupa u roku od tri dana i da u istom roku izvrši i povraćaj opreme. Najveći problem lizing kompanija je šta da rade sa opremom koja bi im se eventualno vratila. Kod automobila ili opreme za koju postoji veće interesovanje, čak i kad se radi o robi u polovnom stanju lizing kuće nemaju glavobolju. Problem nastaje kod specifične opreme koju eventualno koriste jedna ili dve firme u Srbiji. Upravo zbog toga lizing kuće se dodatno pokrivaju dodatnim garancijama, većim učešćem, a ponekad se od korisnika lizinga traži i žirant. Rizik lizinga je u jednu ruku manji nego kod odobravanja klasičnog kredita, jer je lizing kuća sve do krajnjeg otkupa vlasnik opreme koju iznajmljuje i u svakom trenutku je može povratiti.

Registar finansijskog lizinga je javni registar u koji se, u skladu sa ovim zakonom, upisuju podaci o ugovorima o lizingu zaključenim između fizičkih i pravnih lica. Registar finansijskog lizinga je jedinstvena elektronska baza podataka, čija je osnova centralna baza podataka u kojoj se čuvaju svi podaci uneti u registar. Lokalne jedinice registra formiraju se na teritoriji Republike Srbije. Centralna baza podataka je dostupna putem lokalnih jedinica registra, radi upisa u registar i pretraživanja. Registar vodi nadležna organizacija, određena u skladu sa zakonom. Registar je dostupan svim licima bez obzira na mesto i teritoriju na kojoj pristupaju registru, radi upisa ugovora o lizingu u registar ili pretraživanja.