AutoKrediti.com                                    početna  | ponude banakalizing automobilaanalize | vesti |


 

Auto kredit Vojvođanske banke bez valutne klauzule


Vojvođanska banka odobrava gotovinski kredit bez valutne klauzule za kupovinu automobila. Ovu vrstu kredita banka odobrava državljanima Republike Srbije sa redovnim ličnim primanjima, stranim državljanima koji imaju status rezidenta sa redovnim ličnim primanjima, kao i penzionerima.  Maksimalan iznos kredita je do 10.000 evra, s tim da minimalna mesečna rata ne može biti manja od 10 evra. Krediti se realizuju u dinarskoj protivrednosti računato po zvaničnom srednjem kursu NBS za evro. Krediti se odobvavaju u dinarima bez valutne klauzule

Troškovi odobravanja kredita:

-    Kamatna stopa je promenljiva i znosi za klijente banke - 20,30% godišnje i 23,60 godišnje, za ostale klijente
-       Krediti se odobravaju bez depozita  i bez učešća
-   Naknada za obradu zahteva iznos 2,5% od iznosa kredita i plaća se jednokratno, minimalan iznos je 3.500 dinara.

Instrumenti obezbeđenja: 2 sopstvene menice korisnika kredita i 2  Administrativne zabrane korisnika kredita.

Promenljive kamatne stope usklađuju se na dan 15. marta, 15. juna, 15. septembra i 15. decembra, prema kretanju sledećih varijabli:
-    3 mesečni Belibor
-    Visine obavezne rezerve banaka kod Narodne banke Srbije