AutoKrediti.com                                    početna  | ponude banakalizing automobilaanalize | vesti |


 


Važne stvari koje treba uzeti u obzir prilikom uzimanja auto kredita


    Pored informisanja o osnovnim uslovina koje banke nude za auto kredite, pre nego što se odlučite za jednu banku i za dinarski ili auto kredit u evrima važno je da obratite pažnju na još neke bitne stvari.
    Prilikom podnošenja zahteva za auto kredit neophodno je dostaviti profakturu određene Auto kuće, odnosno dobavljača, sa kojom banka ima zaključen ugovor o poslovnoj saradnji. Neke banke će od vas zahtevati da kod njih imate otvoren tekući račun i da vaša primanja idu preko njihove banke, dok kod drugih to je mogućnost i u tom slučaju ćete imati malo povoljnije uslove, ali ne i obaveza. Takođe važno je da znate, uslovi su različiti za nove u odnosu na polovne automobile. Ukoliko kupujete novo vozilo uslovi uzimanja kredita su znatno povoljniji u odnosu na uslove za kupovinu polovnog automobila.
    Banke, uglavnom traže obezbeđenja kredita, bilo dinarskog ili onog u evrima. Tako da će od vas pre početka obrade vašeg zahteva tražiti da dostavite administrativnu zabranu, menicu i kasko osiguranje, kao i osiguranje korisnika kredita od posledica nesrećnog slučaja i nezaposlenosti usled osiguranih rizika: smrti usled nesrećnog slučaja, invaliditeta preko 50% usled nesrećnog slučaja i nezaposlenosti, uz obavezu da sva prava osiguranika iz ugovora prenese na banku. Neke banke imaju sklopljen ugovor o saradnji sa određenim osiguravajućim kućama, pa ukoliko se odlučite da osigurate vozilo kod njih možete od vaše banke dobiti razne olakšice i povoljnije uslove kreditiranja.
    Takođe svaka banka će od vas tražiti da priložite kopiju lične karte, original na uvid i promet po tekućem računu u poslednja 3 meseca za dinarski kredit, a u poslednjih 6 meseci za kredit u evrima. Uslovi koje klijent mora da ispuni da bi mogao da dobije auto kredit nisu isti za sve banke, ali postoje neki opšti koje traži svaka banka u Srbiji: da je klijent zaposlen (na određeno ili neodređeno), da mu je minimalna mesečna zarada iznad traženog limita, da ima minimum 6 meseci ukupnog radnog staža, da je minimum 6 meseci na trenutnom radnom mestu, klijent ne sme biti mlađi od 20 godina u trenutku podnošenja zahteva za kredi, niti stariji od 68 godina u trenutku otplate poslednje rate kredita.
    Najveću zabunu kod klijenata pravi to što ne znaju pravu razliku između nominalne i efektivne kamatne stope po kojoj im se obračunava kredit. Nominalna kamatna stopa predstavlja cenu otplate kredita. Na osnovu nje se vrši obračun mesečnih rata kredita i ona se obračunava na preostali dug. Efektivna kamatna stopa ili EKS je kamatna stopa koja odražava sve troškove kredita, uključujući naknade, osiguranja, depozit, i ostale povezane troškove kredita. U obračun efektivne kamatne stope pored nominalne kamatne stope ulazi i iznos naknada i provizija koje banka obračunava klijentu u postupku odobravanja kredita. Efektivna kamatna stopa predstavlja objedinjenu cenu kredita sa svim pratećim troškovima, odnosno ukupnu cenu kredita koju klijent plaća. Zato prilikom potrage za auto kreditom tražite da vam kažu kolika je efektivna kamatna stopa i izaberite ponudu banke koja nudi najmanju efektivnu kamatnu stopu.