AutoKrediti.com                                    početna  | ponude banakalizing automobilaanalize | vesti |


 

Auto krediti u evrima – opšti uslovi


Auto krediti su zajmovi koje finansijske institucije odobravaju stanovništvu i strogo su namenski, služe za kupovinu vozila. Mogu biti dinarski i u evrima. Uslovi odobravanja auto kredita u evrima su slični kao kod dinarskih auto kredita, uz najvažniju razliku, a to je da su više zavisni od kursa strane valute, pa su kamatne stope niže.

Iznos koji vam u evrima može biti odobren za kupovinu novog ili polovnog automobila se u većini banaka u Srbiji kreće u rasponu od 1.000 evra do 50.000 evra. Kao i u slučaju dinarskih i kod kredita u evrima možete naći banke koje daju kredite preko 50.000 evra, ali su tada uslovi kreditiranja lošiji.

Period otplate auto kredita u evrima je isti kao kod dinarskih, od godinu do sedam godina, odnosno 84 meseca. Kamatne stope koje se obračunavaju su nešto niže u odnosu na dinarske kredite iz razloga što ste vezani za stabilniju stranu valutu. Iako svaka banka ima svoju kamatnu stopu za kredite u evrima, u većini banaka se ona kreće oko 15%. Što se učešća tiče gotovo sve banke zahtevaju učešće klijenta od 30%.

Za uslugu odobravanja i obrade kredita banke uzimaju svoju proviziju. Kod kredita u evrima retke su banke koje svoje usluge odobravanja i obračunavanja kredita naplaćuju provizijom manjom od 3%. Treba obratiti pažnju i na sve skrivene troškove, jer nekad vam se učini da je kod neke banke ova provizija manja, ali je ona ustvari ugrađena u neki drugi trošak.

Što se tiče mesečnog opterećenja vaših primanja ratom kredita taj procenat banke određuju u zavisnosti od klijenta. Naravno kod onih klijenata koji imaju jako visoka primanja mogućnosti su veće, nego kod onih sa minimalnim primanjima.