AutoKrediti.com                                    početna  | ponude banakalizing automobilaanalize | vesti |


 

Auto krediti u dinarima – opšti uslovi


Auto krediti su zajmovi koje financijske institucije odobravaju stanovništvu i strogo su namenski, služe za kupovinu vozila. Auto krediti koje nude domaće banke mogu biti u dinarima ili u evrima. I jedna i druga vrsta kredita ima neke specifičnosti, koje ih razlikuju od druge vrste kredita.

Iznos dinarskih kredita koje nude banka u Srbiji se kreću u opsegu od 80.000 rsd do 1.000.000 rsd. Neke banke odobravaju ovu vrstu kredita i u iznosu većem od milion dinara, ali su onda uslovi kreditiranja, kao što su rok otplate, kamatna stopa, učešće, troškovi obrade kredita i tome slično znatno nepovoljniji u odnosu na kredite u pomenutom novčanom opsegu.

Što se tiče drugih uslova odobravanja kredita oni su slični kod većine banaka, a mi ćemo navesti opsege u okviru kojih se kreću. Period otplate kredita se u gotovo svim bankama kreće od godinu dana do sedam godina, odnosno 84 meseca. Kamatna stopa koju vam banka obračunava se razlikuje od banke do banke, ali se većina kreće u rasponu od 20 do 25%. Kada je učešće u pitanju određene banke od vas neće zahtevati bilo kakvo učešće, dok kod nekih banaka ono iznosi i do 20% od visine kredita. Važno je još da znate da banke za svoju uslugu odobravanja i obračunavanja kredita uzimaju proviziju koja se kreće od 1 do 3% od iznosa kredita.

Na kraju, na visinu dinarskog auto kredita utiče i visina vašeg primanja. Visina rate kod nekih banaka ne može biti veća od polovine vaše zarade.