AutoKrediti.com                                    početna  | ponude banakalizing automobilaanalize | vesti |


 

Troškovi lizinga automobila


Troškove lizinga delimo na osnovne i sporedne. Osnovni troškovi su sadržani u naknadi u vidu zakupnine (rate), koja po svojoj suštini predstavlja naknadu za korišćenje opreme odnosno automobila, obavljanje pojedinih funkcija i preuzimanje rizika. Naknada se utvrđuje po linearnoj ili opadajućoj osnovi u zavisnosti od vrste ugovora i prirode opreme. Zakupninu zakupac plaća zakupodavcu u unapred ugovorenim terminima kao mesečnu, šestomesečnu ili godišnju ratu u zavisnosti kako je utvrđeno ugovorom.

Sporedni troškovi su vezani za nabavku i korišćenje opreme. Tu spadaju: troškovi transporta i montaže, troškovi osiguranja, carinjenja, održavanja i servisiranja. Većina sporednih troškova se plaća posebno, mada nije isključena mogućnost da i ovi troškovi budu uključeni u ratu. Tarife za zakupninu određuju važeći poreski propisi, troškovi kapitala i rok zakupa.

Troškovi koje ima korisnik lizinga pri sklapanju ugovora:

- troškovi odobrenja ugovora u visini od 1 do 2% vrednosti predmeta lizinga,
- porez na promet proizvoda na putnički automobil 10 dana nakon potpisivanja ugovora, odnosno nakon ispostavljanja fakture,
- sudska taksa za zapisnik o utvrđivanju prava na preuzimanje pokretne stvari u državinu,
- troškovi tehničkog pregleda i registracije vozila,
- troškovi obaveznog osiguranja vozila,
- troškovi kasko osiguranja vozila,
- ugradnja atestiranog alarma u vozilo (ukoliko nije ugrađen),
- opremanje vozila protivpožarnim aparatom.