AutoKrediti.com                                    početna  | ponude banakalizing automobilaanalize | vesti |


 

Auto krediti Srpske banke


honda accord autoSrpska banka odobrava auto kredite za kupovinu novih i polovnih automobila. To su dinarski krediti sa ugovorenom valutnom klauzulom. Krediti se odobravaju uz obavezno učešće od 30%. Pronude koje Srpska banka pružai za kupovinu automobila su:

-    Srpske banka auto kredit za nova vozila
Srpska banka odobrava auto kredit za kupovinu novih automobila. To je dinarski kredit sa ugovorenom valutnom klauzulom. Minimalan iznos kredita je 2.500 evra. Kredit se isplaćuje po srednjem kursu Narodne banke Srbije u trenutku isplate. Učešće je obavezno i iznosi 30%. Kredit se odobrava na period od 24 do 84 meseca.

-    Srpske banka auto kredit za polovna vozila
Srpska banka odobrava auto kredit za kupovinu polovnih automobila. To je dinarski kredit sa ugovorenom valutnom klauzulom. Minimalan iznos kredita je 150,00 evra. Kredit se isplaćuje po srednjem kursu Narodne banke Srbije u trenutku isplate. Učešće je obavezno i iznosi 30%. Kredit se odobrava na period od 13 do 60 meseca.