AutoKrediti.com                                    početna  | ponude banakalizing automobilaanalize | vesti |


 

Raiffeisen Leasing doo


Lizing kompaniju Raiffeisen Leasing d.o.o. osnovali su zajedničkim ulaganjem:
Raiffeisen banka ad i Raiffeisen-Leasing International GmbH. Osnivači ove lizing kuće su članice Raiffeisen Bank International-a, jedne od vodećih bankarskih grupacija u srednjoj i istočnoj Evropi. Raiffeisen Leasing doo je ubrzo postalo jedan od lidera u oblasti lizinga i zakupa na našem tržištu razvijajući intenzivnu saradnju sa velikim brojem kompanija koje se bave prodajom vozila i opreme.

Na našem tržištu posluju od februara 2003. godine. Svojim klijentima nude finansijski lizing vozila i opreme. Osim u Beogradu, Raiffeisen Leasing doo preko svojih ogranaka posluje u još šest gradova u Srbiji. Finansijski lizing je finansiranje kupovine sa pravom korišćenja predmeta lizinga do isteka ugovora. Pravo svojine prenosi se na korisnika lizinga po isplati poslednje rate i svih drugih obaveza po osnovu ugovora.

Postupak zaključenja ugovora o finansijskom lizingu vrlo je jednostavan i brz. On se sastoji od sledećih faza:
-    klijent bira predmet lizinga kod proizvodjača ili ovlašćenog lica
-    predaje zahtev za odobrenje lizinga i dokumentaciju potrebnu za procenu boniteta
-    nakon odobrenja finansiranja potpisuje se ugovor, klijent uplaćuje akontaciju i PDV
-    klijent predaje sredstva obezbedjenja plaćanja
-    preuzima na korišćenje predmet lizinga

Postoje tri osnovna uslova koje primalac lizinga mora da zadovolji:
-    pozitivna ocena boniteta
-    uplata akontacije, PDV-a i troškova odobrenja sa troškovima registracije ugovora 
-    ispravno predata sredstva obezbedjenja plaćanja
 
Raiffeisen Leasing doo ima ugovore sa većinom uvoznika automobila i komercijalnih vozila. Konkretnu informativnu ponudu za kupovinu i finansiranje možete dobiti u salonima partnera sa kojima Raiffeisen Leasing sarađuje, kao i u svim ograncima preduzeća Raiffeisen Leasing doo.

Sedište
Raiffeisen Leasing d.o.o
Milutina Milankovića 134a
11070, Novi Beograd