AutoKrediti.com                                    početna  | ponude banakalizing automobilaanalize | vesti |


 

Piraeus Leasing doo


Piraeus Leasing d.o.o. Beograd i Piraeus Rent d.o.o. Beograd posluju na našem tržištu od septembra 2007. godine i deo su Piraeus Bank Atina. Ove kompanije pružaju usluge finansijskog i operativnog lizinga (rent) za putničke automobile, laka komercijalna vozila, kamione i teška vozila; industrijsku, štamparsku i medicinsku opremu i nekretnine. Klijenti Piraeus Leasing-a i Piraeus Rent-a mogu biti pravna lica, preduzetnici, mala i srednja preduzeća, kao i veliki korporativni klijenti.
Piraeus Leasing d.o.o. ima ugovore sa većinom uvoznika automobila i komercijalnih vozila. Konkretnu informativnu ponudu za kupovinu i finansiranje možete dobiti u salonima partnera Piraeus Leasinga, kao i u svim filijalama Piraeus Leasinga. Piraeus leasing d.o.o. nudi finansijski lizing za nove i polovne putničke automobile i komercijalna vozila (do 3.5t).

Osnovni uslovi finasiranja:
-    Trajanje ugovora  od 1 do 6 godina
-    Učešće: za pravna lica se može pregovarati, u zavisnosti od tipa vozila, trajanja ugovora, profila i finansijske sposobnosti preduzeća, ali za fizička lica je minimum 20% od bruto vrednosti vozila (shodno Odluci NBS).
-    Rate mogu biti mesečne ili kvartalne, promenljive (maksimum 4 puta godišnje) u zavisnosti od promene Euribora

U slučaju lizinga za polovna vozila, vozilo ne bi trebalo da bude starije od 6 godina po isteku ugovora (na primer, za 4 godine staro vozilo, lizing ugovor ne bi trebalo da traje duže od 2 godine). Takođe, Piraeus Leasing ima pravo da zatraži od primaoca lizinga procenu polovnog vozila od strane ovlašćenog nezavisnog procenitelja vezano za trenutnu tržišnu vrednost i budući korisni vek vozila koje se uzima na lizing.  U Piraeus Leasing d.o.o postoji mogućnost finansiranja PDV, ali samo za pravna lica. Piraeus Leasing d.o.o. nudi specijalne premijske stope što se tiče kasko osiguranja, zahvaljujući uskoj saradnji sa vodećim osiguravajućim kompanijama u Srbiji.

Za podnošenje zahteva za dobijanje leasing usluge i pokretanje procedure, potrebni su Vam:
-    popunjeni zahtev za leasing,
-    prateća dokumenatacija.
Koja će Vam dokumenta biti potrebna zavisi od toga da li ste pravno lice, privatni preduzetnik ili fizičko lice.

Sedište
Piraeus Leasing d.o.o. Beograd
Milentija Popovića 5b, 11170 Beograd