AutoKrediti.com                                    početna  | ponude banakalizing automobilaanalize | vesti |


 

Odnos lizinga i zakupa


Lizing se razvio iz klasičnog zakupa, otuda i naziv lizing koji potiče od engleskog glagola “ to lease” koji označava zakup, najam, iznajmljivanje. U početnoj fazi razvoja ugovor o lizingu je bio sličan ugovoru o zakupu, pa je zbog toga i nazivan novim oblikom zakupa. Vremenom se lizing do te mere modifikovao zbog raznovrsnosti predmeta lizinga i ulaskom u posao treće strane u vidu finansijera, da danas predstavlja novi poslovni aranžman.

Dakle, postoje dva osnovna oblika iznajmljivanja : zakup i lizing. Zakup trajnih investicionih dobara je određeni obligacioni ugovor kojim se dve ugovorne strane međusobno obavezuju da će jedna drugoj ustupiti na određeno vreme neka dobra na korišćenje, a da druga da prvoj za to određenu naknadu. Zakupac po isteku roka zakupa ima obavezu da ustupljeno dobro vrati. Kod ove vrste iznajmljivanja i pravni i ekonomski vlasnik predmeta zakupa je davalac zakupa, za razliku od finansijskog lizinga, gde je davalac lizinga pravni vlasnik, a primalac ekonomski vlasnik predmeta lizinga. I jedan i drugi oblik iznajmljivanja imaju zajedničke kao i posebne karakreristike, ali im je ključna zajednička karakteristika, što njima investitor (zakupac ) u nedostatku likvidnih finansijskih sredstava za kupovinu konkretnog trajnog dobra vrši kupovinu, odnosno korišćenje kroz plaćanje zakupnine iz tekućeg priliva novca ostvarenog upotrebom predmeta zakupa ( lizinga). Najznačajnije karakteristike jednog i drugog oblika iznajmljivanja su :

Kod finansijskog lizinga :
-   Finansiranje kupovine sa pravom korišćenja predmeta lizinga do isteka ugovora. Pravo svojine prenosi se na korisnika lizinga po isplati poslednje rate
-    Finansijski lizing je pravno regulisan kod nas Zakonom o finansijskom lizingu
-   Finansiranjem kroz formu lizinga korisnik ne ulaže svoja sopstvena sredstva u nabavku predmeta, već ravnomerno i kontrolisano investira u svoje redovno poslovanje, što mu omogućuje otplatu mesečnih lizing rata 
-  Rate lizinga se otplaćuju mesečno iz prihoda koji preduzeće ostvaruje korišćenjem predmeta lizinga i osnovani su na principu: "plaćaj kako zaradiš"
-    Lizing rate su fiksne i služe osnovicom za jasnu i preciznu kalkulaciju troškova, što je jako važno za preduzeće a i za fizičko lice.

Najznačajnije karakteristike zakupa :
-    Zakup je forma korišćenja izabranog predmeta
-    Zakup ne nudi vlasništvo, već korišćenje i upravljanje predmetom
-  Zakup je neutralni model finansiranja, koja ne povećava zaduženost preduzeća i nudi prednost sa stava likvidnosti
-     Zakup smanjuje osnovicu poreza na dobit, budući da su rate poreski priznat trošak
-  Zakupnine se otplaćuju mesečno iz prihoda koji preduzeće ostvaruje korišćenjem predmeta lizinga i osnovani su na principu: "plaćaj kako zaradiš"