AutoKrediti.com                                    početna  | ponude banakalizing automobilaanalize | vesti |


 

NLB Leasing doo Beograd


NLB Leasing d.o.o. Beograd posluje na našem tržištu od 2004. godine kao deo  NLB Grupe. 2006. godine NLB Leasing je stupila pod novim imenom Grupa NLB Leasing i obuhvata slične firme u svin okolnim zemljama. NLB Leasing nudi svojin klijentina finansijski i operativni lizing.

Finansijski lizing je najpogodniji oblik lizinga, pogodan kako za fizička tako i za pravna lica. Primalac lizinga se na kraju perioda lizinga, kod opcije otkupa, odlučuje da predmet lizinga otkupi i na taj način postaje pravni vlasnik predmeta lizinga. Pravni vlasnik predmeta lizinga, shodno Zakonu o finansijskom lizingu, do plaćanja svih rata je davalac lizinga, dok je primalac lizinga ekonomski vlasnik.

U svim  poslovnicama NLB Leasinga su vam na usluzi stručnjaci, koji će vam dati odgovore na sva vaša pitanja i objasniti vam sve o lizingu. Tu ćete dobiti obrasce potrebne za podnošenje zahteva za finansijski lizing, koje ćete ispuniti i zajedno sa potrebnom dokumentacijom predati nazad na odobrenje finansiranja. U NLB Leasingu će vam napraviti ponudu primerenu vašim potrebama i željama. Za pripremu ugovora o finansijskom lizingu potreban vam je predračun isporučioca predmeta lizinga u EUR sa navedenim rokom isporuke.

Sva vozila moraju biti osigurana od rizika krađe – na nabavnu vrednost i u slučaju krađe obaveze izmiruje osiguravajuća kuća. Ukoliko obaveze primaoca lizinga prema davaocu lizinga budu veće od isplate osiguravajuće kuće, primalac lizinga je dužan da izmiri razliku. Ukoliko je ta razlika pozitivna, ista se isplaćuje primaocu lizinga.

Sedište
NLB Leasing d.o.o. Beograd
Bulevar Mihajla Pupina 165v
11070 Beograd