AutoKrediti.com                                    početna  | ponude banakalizing automobilaanalize | vesti |


 

NBG Leasing doo


NBG Leasing doo je osnovan u martu 2007. godine sa sedištem u Beogradu, kao deo NBG gripe proširujući paletu usluga koju ova firma nudi na našem tržištu. Svoju poziciju na tržištu NBG Leasing neprekidno unapređuje, uvažavajući potrebe i specifičnosti domaćeg načina poslovanja, a koristeći stečena iskustva na tržištima u okruženju. NBG Leasing pored kompletne usluge finansiranja, osiguranja, registracije i isporuke predmeta lizinga, kompanija pruža i savetodavne usluge.

Putem finansijskog lizinga NBG Leasing obezbeđuje finansiranje opreme, putničkih i komercijalnih vozila, zatim plovila, vazduhoplova, kako za pravna i fizička lica, tako i za preduzetnike. Put do odobrenja lizinga je po pravilu kraći nego kod odobrenja kredita i drugih oblika finansiranja. Postupak zaključenja ugovora o finansijskom lizingu vrlo je jednostavan i brz, nije uslovljen dodatnim osiguranjima koja postoje kod kredita i odvija se u sledećim fazama:
-    Birate predmet lizinga kod proizvođača, prodavca ili ovlašćenog lica
-    Predajete zahtev za odobrenje lizinga i dokumentaciju potrebnu za procenu boniteta
-    Nakon odobrenja finansiranja potpisujete ugovor, uplaćujete učešće i predajete sredstva obezbeđenja plaćanj
-    Preuzimate na korišćenje predmet lizinga

Uslovi finansiranja za nova putnička vozila
-    period finansiranja: do 60 meseci
-    učešće: za fizička lica minimum 20% od bruto vrednosti predmeta lizinga (sa PDV-om), a za pravna lica minimum 20% od bruto vrednosti predmeta lizinga (sa PDV-om )
-    troškovi obrade zahteva: 1,5%
Uslovi finansiranja za nova komercijalna vozila
-    period finansiranja: do 60 meseci
-    učešće: za pravna lica minimum 20% od bruto vrednosti predmeta lizinga (sa PDV-om)
-    troškovi obrade zahteva: 1,5%

Obezbeđenje plaćanja
Pravna lica:
-    menice primaoca lizinga
-    kasko osiguranje koje glasi na NBG Leasing
Fizička lica:
-    menice primaoca lizinga
-    kasko osiguranje koje glasi na NBG Leasing
-    administrativna zabrana primaoca lizinga
-   zbir ugovorene lizing rate, drugih kreditnih obaveza i obaveza po lizingu fizičkog lica ne može biti veći od 30% ukupnih redovnih prihoda tog lica
Preduzetnici:
-    menice primaoca lizinga
-    kasko osiguranje koje glasi na NBG Leasing

Sedište
Airport City, Omladinskih brigada 88
11070 Beograd · Srbija