AutoKrediti.com                                    početna  | ponude banakalizing automobilaanalize | vesti |


 

Dokumentacija za lizing automobila kod pravnog lica


Dokumentacija koju treba da dostavi pravno lice-firma uz zahtev za finansiranje kupovine opreme na lizing:

-   Pravilno i potuno popunjen zahtev za finansiranje
-   Ponuda (predračun) dobavljača sa kojim lizing kuća sarađuje potpisan od strane korisnika  primaoca lizinga
-   Fotokopija rešenja iz Aencije za privredne registre, sa svim promenama i svim prilozima, ne starije od 15 dana
-    Poreski broj (PIB), fotokopija rešenja
-   Evidencija Poreza na dodatu vrednost (PDV), fotokopija rešenja;
-  Fotokopija OP obrasca i kartona deponovanih potipisa lica ovlašćenih za zastupanje preduzeća i direktora
-    Fotokopija lične karte direktora i vlasnika, sa svojeručnim potpisom ili pasoš
-    Fotokopija finansijskih izveštaja za poslednje dve godine Fotokopija Bilansa stanja na dan 31.12. za poslednje 2 godine i Fotokopija Bilansa uspeha na dan 31.12. za poslednje 2 godine
-    Bruto bilans - zaključni list za poslednji obračunski period

Uz potpisan Ugovor o lizingu klijent je obavezan i da:

-    Potpiše Specijalno punomoćje
-    Potpiše Zapisnik o preuzimanju predmeta lizinga
-    Dostavi Menice ili bilo koje drugo sredstvo obezbeđenja koje odredi Leasing kuća
-    Izvrši Registraciju predmeta lizinga
-    Zaključi potpuno kasko/imovinsko osiguranje