AutoKrediti.com                                    početna  | ponude banakalizing automobilaanalize | vesti |


 

Dokumentacija za lizing automobila kod 

poljoprivrednika


Dokumentacija koju treba da dostavi poljoprivrednik uz zahtev za finansiranje kupovine automobila ili opreme na lizing:

-    Pravilno i potpuno popunjen zahtev za finansiranje
-    Ponuda (predračun) dobavljača sa kojim lizing kuća sarađuje
-    Fotokopija lične karte poljoprivrednika sa svojeručnim potpisom
-    Overena fotokopija Izvoda iz katastra (zemljišnje knjige) ne stariji od 15 dana, zajedno sa listom G – potvrdom da zemlja nije pod teretom (ukoliko taj podatak ne postoji u katastru – onda Intabulacioni protokol iz suda)
-    Uverenje o plaćenom porezu uz rešenje do poreske uprave
-    Dokaz o registrvanom poljoprivrednom gazdinstvu
-    Obavezno priložiti fotokopije saobraćajnih dozvola traktora, kombajna, automobila i slično;
-    Potvrda o predaji mleka i useva.


Uz potpisan Ugovor o lizingu klijent je obavezan i da:

-    Potpiše Specijalno punomoćje
-    Potpiše Zapisnik o preuzimanju predmeta lizinga
-    Dostavi Menice ili bilo koje drugo sredstvo obezbeđenja koje odredi Leasing kuća
-    Izvrši Registraciju predmeta lizinga
-    Zaključi potpuno kasko/imovinsko osiguranje