AutoKrediti.com                                    početna  | ponude banakalizing automobilaanalize | vesti |


 

Dokumentacija za lizing automobila kod fizičkog lica


Tipična dokumentacija koju treba da dostavi fizičko lice uz zahtev za finansiranje radi kupovine automobila na lizing, pojedine lizing kuće mogu zahtevati i dodatnu:

-   Pravilno i potuno popunjen zahtev za finansiranje
-   Ponuda (predračun) dobavljača sa kojim lizing kuća sarađuje potpisan od strane primaoca lizinga
-   Fotokopija lične karte sa svojeručnim potpisom
-   Potvrda poslodavca o stalnom zaposlenju i visini plate overena od strane poslodavca
-   Administrativna zabrana (dostavlja je po odobrenju lizing ugovora)
-   Kopija radne knjižice

Uz potpisan Ugovor o lizingu klijent je obavezan i da:
 
-    Potpiše Specijalno punomoćje
-    Potpiše Administrativnu zabranu plate ovjerenu od strane poslodavca
-    Potpiše Zapisnik o preuzimanju predmeta lizinga
-    Dostavi Menice ili bilo koje drugo sredstvo obezbeđenja koje odredi Lizing kuća
-    Izvrši Registraciju predmeta lizinga
-    Zaključi potpuno kasko osiguranje

Proverite sa Vašom lizing kućom da je potrebno dostaviti dodatnu dokumentaciju.