AutoKrediti.com                                    početna  | ponude banakalizing automobilaanalize | vesti |


 

Lipaks doo


Lipaks doo je domaće preduzeće za finansijski lizing. Osnivači lizing kompanije Lipaks doo Beograd su domaća, pravna i fizička lica (Zmaj ad-Zemun, IMT ad Beograd, FAP ad-Priboj i dr). Lipaks doo je jedino domaće preduzeće za finansijski lizing koje u lizing daje proizvode domaćih proizvođača. Predmet lizinga su: poljoprivredna mehanizacija, autobusi, kamioni, specijalna vozila, građevinske mašine, putnička vozila, oprema za industriju, ugostiteljstvo i hotelijerstvo, a od 2006. godine i proizvodi istog tipa iz uvoza.

Uslovi korišćenja finansijskog lizinga:
-    Učešće minimalno 5% od bruto nabavne vrednosti + celokupni PDV
-    Troškovi lizinga 1%
-    Taksa za upis u Refistar lizing ugovora
-    Taksa za izvestaj kreditnog biroa
-     Rokovi otplate i kamate:
1. od 2 do 5 godina, na 8 ili 12 ili 16 ili 20 ili 60 jednakih tromesečnih rata, sa godišnjom kamatom od 3% do 7% na neotplaćeni deo i valutnom klauzulom
2. od 2 do 5 godina na 24 ili 36 ili 48 ili 60 jednakih mesečnih rata sa godišnjom kamatom od 5 ili 7% na neotplaćeni deo i valutnom klauzulom,
3. Način plaćanja u dinarima s’tim da se iznos rate usklađuje svakog meseca prema paritetu u odnosu na EUR-o na dan uplate po prodajnom kursu NBS. Kamata je sadržana u jednakim mesečnim anuitetima.

Instrumenti obezbeđenje
-    Obavezno godišnje auto osiguranje za predmete lizinga i potpuno kasko osiguranje vozila sa uključenim rizikom krađe i utaje

Sedište
LIPAKS DOO
11 000 Beograd, Vidska 29