AutoKrediti.com                                    početna  | ponude banakalizing automobilaanalize | vesti |


 

Hypo Alpe-Adria-Leasing doo


Hypo Alpe-Adria-Leasing doo Beograd je deo Hypo Alpe-Adria-Bank International čije je sedište u Klagenfurtu u Austriji. HYPO Alpe-Adria-Leasing doo počeo je da posluje u Srbiji 2002. godine i predstavlja jednu od najvećih lizing kuća na našem tržištu. Nastojeći da bude bar korak ispred drugih Hypo Alpe-Adria-Bank, medju prvima je uvela lizing. Korisnici lizinga su pravna lica, preduzetnici, poljoprivrednici i fizička lica.

Finansijski lizing je oblik kreditnog aranžmana koji podrazumeva da primalac lizinga plaća određenu nadoknadu tokom određenog perioda u zamenu za korišćenje predmeta lizinga. Primalac lizinga koristi i održava predmet lizinga i nakon isteka roka i izmirivanja svih obaveza po Ugovoru, može postati vlasnik predmeta lizinga.

Hypo Alpe-Adria-Leasing pravnim licima nudi finansijski lizing za finansiranje putničkih i komercijalnih vozila, građevinske i poljoprivredne mehanizacije, kao i opreme proizvodjača iz oblasti prerade drveta i proizvodnje nameštaja, prehrane, metalske industrije, medicine (dijagnostičku, laboratorijsku, stomatološku i oftalmološku oprema), štamparske delatnosti, plastike, kao i raznu procesnu opremu.

Realizacija finansiranja:

-    Izbor predmeta lizinga od strane primaoca lizinga
-    Dobijanje informativne ponudne od lizing kuće
-    Popunjavanje zahteva za finansiranje i prikupljenje neophodne dokumentacije
-    Obrada zahteva i odobravanje Hypo Alpe-Adria-Leasing-a
-    Naručivanje predmeta lizinga
-    Potpisivanje Ugovora o finansijskom lizingu sa primaocem lizinga
-    Primalac lizinga uplaćuje inicialne troškove (učešće, manipulativni troškovi)
-    Zaključenje osiguranja od strane primaoca lizinga
-    Plaćanje vrednosti predmeta lizinga Isporučiocu
-    Preuzimanje predmeta lizinga
-    Otplata lizing rata

Sedište
Bulevar Mihajla Pupina 6
11070 Novi Beograd