AutoKrediti.com                                    početna  | ponude banakalizing automobilaanalize | vesti |


 

Auto kredit Hypo Aple Adria banke u dinarima


Hypo Alpe Adria banka odobrava kredit u evrima za kupovinu novog i polovnog automobila i iznosu od 2000 do 30.000 evra za nove i maksimum 15.000 evra za polovne automobile u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan isplate.

Uslovi odobravanja kredita:
-    Period otplate kredita: od 12 do 84 meseca
-    Nominalna kamatna stopa 14,49, varijabilna
-    Jednokratna naknada za obradu kredita: 2% od iznosa kredita
-    Učešće: minimum 20% od cene vozila
-    Sredstvo obezbeđenja: zaloga, kasko osiguranje i lična menica
-    Menica: 50 dinara
-    Osnovni izveštaj Kreditnog biroa: 246 dinara
-   Upit u APR za auto kredite sa KASKO osiguranjem (1.000 dinara za iznose kredita do 6.000 evra i 3.000 dinara za iznose kredita preko 6.000 evra)
-    Overa založne izjave za auto kredite sa KASKO osiguranjem: 550 dinara
Prosečan iznos KASKO osiguranja: 300 evra godišnje, u dinarskoj protivvrednosti