AutoKrediti.com                                    početna  | ponude banakalizing automobilaanalize | vesti |


 

Auto krediti Findomestic banke


vw golf automobilFindomestic banka odobrava kredite za kupovinu novih i polovnih autmobila u dinarima i evrima. Findomestic banka vam omogućava da do kredita dođete bez prenosa plate, bez obaveznog kasko osiguranja, bez obaveznog učešća i žiranata. Ova banka nudi sledeće proizvode:


-    Findomestic kredit za nove automobile u dinarima
Finedomestic banka odobrava autokredite u dinarima za kupovinu novih i polovnih automobila. Minimalan iznos kredita je 250.000 dinara, a maksimalan 5.000.000 dinara. Rok otplate je od 12  do 60 meseci. Kredit se odobrava bez obaveznog učešća.

-    Findomestic kredit za nove automobile u evrima
Finedomestic banka odobrava autokredite u evrima za kupovinu novih i polovnih automobila. Minimalan iznos kredita je 250.000 dinara, a maksimalan 5.000.000 dinara. Kredit se odobrava sa učešćem od 30%.

-    Findomestic kredit za polovne automobile u evrima
Finedomestic banka odobrava auto kredite u evrima za kupovinu polovnih automobila. Minimalan iznos kredita je 250.000 dinara, a maksimalan 5.000.000 dinara. Kredit se odobrava uz učešće od 30%

-    Findomestic kredit za polovne automobile u dinarima
Finedomestic banka odobrava auto kredite u dinarima za kupovinu polovnih automobila. Minimalan iznos kredita je 250.000 dinara, a maksimalan 5.000.000 dinara.Kredit se odobrava bez obaveznog učešća.