AutoKrediti.com                                    početna  | ponude banakalizing automobilaanalize | vesti |


 

Auto krediti Findomestic banke u evrima za polovne

 automobile


Finedomestic banka odobrava auto kredite u evrima za kupovinu polovnih automobila. Minimalan iznos kredita je 250.000 dinara, a maksimalan 5.000.000 dinara. Rok otplate je od 12 do 60 meseci. Kredit se odobrava uz učešće od 30%

Uslovi odobravanja kredita:
-    nominalna kamatna stopa 25,5% promenljiva. Nominalna kamatna stopa određena je promenljivom referentnom kamatnom stopom Narodne banke Srbije i fiksnim procentualnim iznosom (NKS = Referentna kamatna stopa NBS + 14,50%).Referentna kamatna stopa na datum 05.09.2013. godine iznosi 11%.
-    Naknada za obradu kreditnog zahteva 2% od iznosa kredita
-    Troškovi menice 50 dinara
-    Trošak Kreditnog biroa 246 dinara
Sredstvo obezbeđenja: uslovna administrativna zabrana, lična menica, zaloga na vozilu (ukoliko je učešće manje od 30% vrednosti automobila  i/ili ukoliko je iznos kredita veći od 2.000.000,00 RSD
.