AutoKrediti.com                                    početna  | ponude banakalizing automobilaanalize | vesti |


 

Auto krediti Findomestic banke u evrima za nove

 automobile


Finedomestic banka odobrava autokredite u evrima za kupovinu novih i polovnih automobila. Minimalan iznos kredita je 250.000 dinara, a maksimalan 5.000.000 dinara. Rok otplate je od 12  do šezdeset meseci. Kredit se odobrava sa učešćem od 30%.

Uslovi za odobravanje kredita:
-    Nominalna kamatna stopa je 5,88% na godišnjem nivou i fiksna je
-    Naknada za obradu kreditnog zahteva je 2,5% od iznosa kredita i plaća se jednokratno
-    Troškovi 2 menice 100 dinara
-    Trošak Kreditnog biroa 246 dinara
-    Učešće: minimum 30% od cene vozila
-    Sredstvo obezbeđenja: uslovna administrativna zabrana, lična menica