AutoKrediti.com                                    početna  | ponude banakalizing automobilaanalize | vesti |


 

Auto krediti Findomestic banke za nove automobile

 u dinarima


Finedomestic banka odobrava autokredite u dinarima za kupovinu novih i polovnih automobila. Minimalan iznos kredita je 250.000 dinara, a maksimalan 5.000.000 dinara. Rok otplate je od 12  do 60 meseci. Kredit se odobrava bez obaveznog učešća.

Uslovi za odobravanje kredita:
-    Nominalna kamatna stopa je varijabilna i iznosi 23,5%. Nominalna kamatna stopa određena je promenljivom referentnom kamatnom stopom Narodne banke Srbije i fiksnim procentualnim iznosom (NKS = Referentna kamatna stopa NBS + 12,50%). Referentna kamatna stopa na datum 05.09.2013. godine iznosi 11%.
-    Naknada za obradu kreditnog zahteva 2% od iznosa kredita
-    Troškovi 2 menice 100 dinara
-    Trošak Kreditnog biroa 246 dinara
-   Sredstvo obezbeđenja: uslovna administrativna zabrana, lična menica, zaloga na vozilu (ukoliko je učešće manje od 30% vrednosti automobila  i/ili ukoliko je iznos kredita veći od 2.000.000,00 RSD.