AutoKrediti.com                                    početna  | ponude banakalizing automobilaanalize | vesti |


 

Auto kredit Eurobank EFG indeksiran u evrima


Eurobank EFG odobrava auto kredit indeksiran u evrima za kupovinu novih i polovnih automobila, bez kasko osiguranja i bez žiranata za kredit do 10.000 erva. Nije neophodno da ste klijent banke, ali klijenti banke imaju posebne pogodnosti. Kredit se odobrava bez zaloge na vozilu do 7.000 evra. Obavezno učešće za kredit indeksiran u € je 24% od bruto cene automobila odnosno 30% od iznosa kredita. Eurobanka obezbeđuje osiguranje usled nezgode za sve klijente bez dodatne naknade tokom celog perioda kreditiranja.

Troškovi kredita:
Za klijente koji primaju zaradu preko Eurobanke ili planiraju da prenesu zaradu na račun u Euro banku:
-    Za kupovinu novog automobila NKS 3m Euribor+8.5%; EKS od 12.23%, promenljiva.
-    Za kupovinu polovnog automobila NKS 3m Euribor+11.50%; EKS od 15.59%, promenljiva
Za klijente koji ne primaju zaradu preko Eurobanke:
-    Za kupovinu novog automobila NKS 3m Euribor+9.5%; EKS od 13.34%, promenljiva.
-    Za kupovinu polovnog automobila NKS 3m Euribor+12.50%; EKS od 15.54%, promenljiva.
-    Trošak obrade: 2.5%