AutoKrediti.com                                    početna  | ponude banakalizing automobilaanalize | vesti |


 

Auto kredit Erste banka


audi q5 autoErste banka odobrava kredite za kupovinu novih i polovnih motornih vozila. Radi se o dinarskom auto kreditu koji se odobrava na period otplate od 1 do 7 godina. Minimalni iznos kredita je 100.000 dinara, a maksimalni iznos kredita je 2.500.000 dinara za vozila starosti do 2 godine i 1.500.000 dinara za vozila starosti preko 2 godine. U iznos kredita može biti uključen i iznos Kasko osiguranja. Kredit se odobrava bez učešća.  photo Thomas Doerfer

Troškovi odobravanja kredita:
-    Nominalna kamatna stopa se sastoji iz fiksnog i promenljivog elementa.Visina nominalne kamatne stope= 3M BELIBOR + margina 6,50%– 8,95%.
-    Za klijente bez prenosa zarade i u slučaju neispunjenja obaveze prenosa zarade ili penzije fiksna- 29,95%
-    Naknada za obradu kreditnog zahteva od 1,5% - 3%
-    troškovi menice 50,00 dinara
-    troškovi kreditnog biroa 246,00 dinara