AutoKrediti.com                                    početna  | ponude banakalizing automobilaanalize | vesti |


 

Limited edition u EUR kredit Credit Agricole banke


Credit Agricole banka odobrava i Limited edition - kredit indeksiran u evrima sa fiksnom kamatnom stopom za kupovinu novih automobila. Kredit se odobrava u evrima. Kriterijuma za indeksiranje je evro. Minimalan iznos kredita je 1000 evra, a maksimalan 35.000 evra. Period na koji se kredit odobrava je od 6 do 36 meseci. Kredit se odobrava uz učešće od 30 %. Trošak obrade zahteva: 2%. Nominalna kamatna stopa je 5.90%

Instrumenti obezbeđenja:
-    solo blanko menica bez protesta, sa meničnim ovlašćenjem
-    administrativna zabrana
-    bez zaloge i kasko osiguranja za iznose kredita do 10.000 EUR

U efektivnu kamatnu stopu ulaze:
-     troškovi menica: 50.00 dinara
-     troškovi izveštaja kreditnog biroa 246.00 dinara
-     finansiran trošak obrade zahteva 2.00%
-    trošak održavanja računa 190.00 dinara mesečno za klijente koji ne  primaju zaradu preko računa ove banke

Kamatna stopa je fiksna, i ista je za klijente sa prenosom primanja u ovu banku i bez prenosa primanja. Rata dospeva svakog 5. u mesecu.