AutoKrediti.com                                    početna  | ponude banakalizing automobilaanalize | vesti |


 

Auto kredit Credit agricole banke za nova vozila u EUR


Credit Agricole banka odobrava kredit indeksiran u evrima sa promenljivom kamatnom stopom do 84 meseca za kupovinu novih automobila. Minimalan iznos kredita je 1000 evra, a maksimalan 35.000 evra. Period na koji se kredit odobrava je od 6 do 84 meseca. Kredit se odobrava uz učešće od 30 %. Trošak obrade zahteva: 2%. Nominalna kamatna stopa:
-    za period otplate kredita do 60 meseci  - 6.71% + 3M Euribor
-    za period otplate do 84 meseca - 7.71% + 3M Euribor

U efektivnu kamatnu stopu ulaze:
-     troškovi menica: 50.00 dinara
-     troškovi izveštaja kreditnog biroa 246.00 dinara
-     finansiran trošak obrade zahteva 2.00%
-     trošak održavanja računa 190.00 dinara mesečno za klijente koji ne  primaju zaradu preko računa ove banke

Kamatna stopa je promenljiva je i definiše se primenom tromesečnog Euribora i fiksnog dela. Rata dospeva svakog 5. u mesecu. Vrednost tromečnog Euribora se ažurira svakog prvog radnog dana u mesecu koji predhodi narednom kalendarskom tromesečju, a primenjuje se od prvog dana za kalendarsko tromesečje.