AutoKrediti.com                                    početna  | ponude banakalizing automobilaanalize | vesti |


 

Dinarski auto kredit Credit Agricole banke za nova vozila


Credit Agricole banka odobrava dinarski kredit sa promenljivom kamatnom stopom za kupovinu novih automobila. Kredit se odobrava u dinarima tako da kriterijuma za indeksiranje nema. Minimalan iznos kredita je 100.000 dinara, a maksimalan 3.500.000 dinara. Period na koji se kredit odobrava je od 6 do 84 meseca. Kredit se odobrava bez obaveznog učešća. Nominalna kamatna stopa: 4.40% + 3M Belibor.

Instrumenti obezbeđenja:
-    solo blanko menica bez protesta, sa meničnim ovlašćenjem
-    administrativna zabrana
-    bez zaloge i kasko osiguranja za iznose kredita do 1.000.000 RSD

U efektivnu kamatnu stopu ulaze:
-     troškovi menica: 50.00 dinara
-     troškovi izveštaja kreditnog biroa 246.00 dinara
-     finansiran trošak obrade zahteva 2.00%
-    trošak održavanja računa 190.00 dinara mesečno za klijente koji ne  primaju zaradu preko računa ove banke

Kamatna stopa je ista za klijente sa i bez prenosa primanja u Credit Agricole banku. Kamatna stopa je promenljiva i definiše se primenom tromesečnog Belibora i fiksnog dela. Rata dospeva svakog 5. u mesecu. Vrednost tromečnog Belibora se ažurira svakog prvog radnog dana u mesecu koji predhodi narednom kalendarskom tromesečju, a primenjuje se od prvog dana za kalendarsko tromesečje