AutoKrediti.com                                    početna  | ponude banakalizing automobilaanalize | vesti |


 

Auto krediti bez kamate - uslovi i akcije


skoda superb automobilU punudi nekih banaka na našem tržištu sve češće se nudi beskamatni kredit za kupovinu novih automobila. Činjenica je, da je kupovina automobila u prva tri meseca 2016. godine porasla znatno u odnosu na isti period prošle godine. Tome su doprineli povoljni krediti i programi razmene "staro za novo". Novi talas rasta tražnje za automobilima najviše su pomogle banke nudeći beskamatne kredite za kupovinu automobila, koji su povoljniji od gotovinskih. Ipak banke su profitne organizacije koje prodaju novac i moraju na njemu zaraditi i zato treba obratiti pažnju na dodatne troškove koji prate beskamatne kredite. Obično se u njihovoj visini krije zarada banke na odobrenom beskamatnom kreditu. 

Oni koji misle da je beskamatni kredit u potpunosti "besplatni" treba da obrate pažnju na troškove koji prate odobravenje kredita jer im se lako može dogoditi da umesto kamate plate proviziju, dodatak ili jednokratni trošak koji bi mogao biti i veći nego što je redovna bankarska kamata. Kada klijent ode u banku da bi uzeo beskamatni kredit prvo treba da utvrdi koliko bi ga stajalo da to što kupuje plati u kešu. Ako postoje beneficije za keš onda se tu krije tad dodatak koji bi mogao biti kamata, koji treba uporediti sa redovnom kamatom. Na primer, neke banke nude kredit od dve do tri hiljade evra bez kamate, ali ste u u obavezi da pri puštanju kredita u opticaj upatite nekoliko stotina evra odmah, što znači da je banka sebi uzela kamatu odjednom i to unapred. Naravno nisu svi beskamatni krediti praćeni začkoljicama koje ustavari znače da beskamatni kredit njie jeftiniji od redovnog, već je samo struktura naplate banke dugačija, ima i onih koji su stvarno jeftiniji i usmereni na povećanje kupovine.

Auto krediti koji se nude sa 0% kamate obično se odnose na određene modele automobila i određene pakete opreme, to je još jedna od karakteristika ove vrste kredita. NKS je 0%, ali je kredit indeksiran u evrima i rizik promene kursa snosi kupac. Takođe ušešče je najčešće 30%, što u slučaju kredita od 8.000 evra iznosi 2.400 evra. Trošak obrade zahteva je obično 1%, što u ovom slučaju dođe 80 evra. Znači NKS je 0%, ali treba obratiti pažnju na efektivnu kamatnu stopu (EKS). U EKS ulaze troškovi:trošak menica, troškovi izveštaja kreditnog biroa, trošak obrade zahteva, trošak održavanja računa.  Samo poređenjem efektivnih kamatnih stopa može se utvrditi da li je neki kredit povoljniji od drugog, s obzirom da se ta kamatna stopa obručanuva po jedinstvenoj medodologiji propisanoj od strane Narodne banke Srbije.

Auto krediti bez kamate najčešće su namenjeni kupovini određenih modela automobila od određenih proizvođača, pod povoljniim uslovima.