AutoKrediti.com                                    početna  | ponude banakalizing automobilaanalize | vesti |


 

Auto kredit Banca Intese sa Light 

kasko osiguranjemBanca Intesa u svojoj ponudi ima kredit za kupovinu novih i polovnih motornih vozila sa Light kasko osiguranjem. Kredit se odobrava u evrima odnosno u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS. Minimalan iznos kredita je od 3.000 evra do 30.000 evra. Učešće iznosi minimum 30% od iznosa profakture. Kredit se odobrava na period od 18 do 84 meseca. Kamata je fiksna i iznosi 13% na godišnjem nivou.

Troškovi odobravanja kredita:
 
-    Naknada za obradu kreditnog zahteva 1% na iznos kredita, plaća se jednokratno unapred
-    3 menice ukupno  150 dinara
-    Izveštaj Kreditnog biroa 246 dinara
-   Postoje i troškovi koji padaju na teret korisnika, a nisu poznati u trenutku oglašavanja kao što je naknada za upis založnog prava u Registar založnog prava prema tarifi Agencije za privredne registre.

Instrumenti obezbeđenja:
-    3 menice sa klauzulom bez protesta
-    Polisa Light kasko osiguranja DDOR Novi Sad
-    Zaloga na vozilu, bez prava prodaje založenog vozila do konačne otplate kredita za iznose od 15.001 do 30.000 EUR.